Test

Det här är ett testinlägg. Boken förmedlar inspirerande exempel som visar att industriell symbios är ett skalbart koncept som händer här och nu. Den ger också ett ramverk med utgångspunkter och begrepp, och bidrar med praktisk kunskap om sådant som roller i en symbios, nycklar till en lyckad etablering och möjliga affärsupplägg.