Om författarna

EMMA DALVÄG

Emma Dalväg är affärsutvecklare på företaget Coest. Hon stöttar företag i deras affärsutveckling, främst kring cirkulär ekonomi och industriell symbios. Tillsammans med sina kollegor har hon arbetat med aktörer som IKEA, Polarbröd och Sotenäs Symbioscentrum. Emma är juryordförande i WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

emmadalvag.se

TOBIAS JANSSON

Tobias Jansson är omvärldsbevakare, föreläsare och skribent med fokus på cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort fler än 200 uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för näringsliv och offentlig verksamhet. Sedan 2012 driver han bloggen CircularEconomy.se och nyhetsbrevet Veckans cirkulära.

circulareconomy.se

HANNES AHREMARK

Symbios är formgiven av Hannes Ahremark, Creative Director på Studio Ahremark. Studio Ahremark är en svensk designbyrå som efter­strävar enkelhet, precision och logik i sin formgivning. Ambitionen är att ta fram designlösningar som tål tidens tand och genom precision och reduktion bistå med högklassig estetik samt minska visuellt avfall.

studioahremark.com