Om boken

SYMBIOS I NATUREN, SYMBIOS I SAMHÄLLET

I en skog lever träden i tät symbios med svamptrådar i marken. Träden får hjälp att suga upp näring ur jorden, svampen får socker i utbyte. Industriell symbios är ett koncept inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt, överfört till mänskliga industriella system.

Grundtanken är att ett företags avfall eller överskott blir ett eller flera andras resurs, ofta i ett kluster av företag. Resultatet blir högre resurseffektivitet, vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Genom att arbeta tillsammans uppstår också större fördelar för de medverkande företagen än om varje aktör skulle arbeta var för sig.

Industriell symbios är en särskild form av cirkulär ekonomi. Medan cirkulära affärsmodeller handlar om att arbeta med cirkulär ekonomi i kärnan av verksamheten, ofta med fokus på cirkulära flöden för produkter, så handlar industriell symbios om att ta hand om restflöden som uppstår i produktionen och cirkulera dem vidare. Detta gör att industriell symbios är ett sätt för etablerade företag att bidra till den cirkulära ekonomin, utan att behöva ställa om sin kärnverksamhet.

OM BOKEN SYMBIOS

Företagskluster som samverkar i symbiosform har funnits sedan 1960-talet. Det gör det till ett väl beprövat och väl beforskat område, men lättillgänglig litteratur saknas. Boken Symbios av oss, Emma Dalväg och Tobias Jansson, är en introduktion i ett kompakt och attraktivt format som vill inspirera läsaren till att ta på sig ”symbiosglasögonen” och få syn på överskott och avfall som kan bli resurser.

Symbios riktar sig till yrkesverksamma personer på till exempel kommuner och företag som kommit i kontakt med konceptet industriell symbios och vill lära sig mer, och personer med ett allmänt intresse för framtidsfrågor, innovation och närliggande områden.

Boken förmedlar inspirerande exempel som visar att industriell symbios är ett skalbart koncept som händer här och nu. Den ger också ett ramverk med utgångspunkter och begrepp, och bidrar med praktisk kunskap om sådant som roller i en symbios, nycklar till en lyckad etablering och möjliga affärsupplägg.

Bland de intervjuade finns företrädare för Kalundborg Symbiosis, Sotenäs Symbioscentrum, Händelö Eco-Industrial Park, Eon:s Ectogrid, samt ”länkföretag” som Ekobalans, Gårdsfisk och The Waste Transformers.